3.8
Xếp hạng của bạn
Xếp hạng
Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần) Trung bình 3.8 / 5 trên tổng số 4
Tên khác
Chiến thần ở rể Dương Thanh Tần Thanh Tâm
Tác giả
Thể loại