Chương 1542

Chiến Thần Trấn Quốc

Đăng vào: 4 tuần trước

             

Hôm nay, trước cửa lớn của nhà họ Diệp sợ rằng có đến hơn vạn người, hoặc có thể còn nhiêu hơn nữa.

Một trận thế như vậy e rằng nhà họ Diệp cũng không thể ngò đến được.

Một mình Diệp Lâm Quân mà cũng có tập hợp được một trận thế như vậy sao? Tại nhà tổ của nhà họ Diệp, Tối hôm qua, ông tổ Diệp Trung Thiên đã phát ra một mệnh lệnh: Nếu như là thành viên của nhà họ Diệp ở kinh thành thì nhất định phải trở vê trong vòng một ngày, có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.

Tin tức đó vừa được tung ra, cả gia đình nhà họ Diệp đều bùng nổ.

Đến Diệp Minh Thiên cũng không biết chuyện đó là gì.

Nhưng đó là mệnh lệnh của ông tổ nên người làm chủ gia tộc như Diệp Minh Thiên đều phải tuân theo.

Vậy nên những thành viên của nhà họ Diệp ở bên ngoài cũng lũ lượt quay về. .

Đam Mỹ Cổ Đại

Chỉ trong một buổi sáng mà hầu hết những người cân về đã về đông đủ.

Những người khác thì cũng không ngừng trở vê.

“Ba, con vừa nhận được thông tin ba chú ấy cũng sẽ trở về”

Diệp Thần nói.

Diệp Minh Thiên vô cùng vui mừng.

Diệp Minh Dũng.

Diệp Minh Phi.

Diệp Minh Phong.

Là ba anh em của Diệp Minh Thiên.

Là ba người đứng đầu trong Quân Đao Bảng của Lạc Việt.

Cùng với Diệp Minh Thiên trở thành “Diệp gia tứ rồng”.

Bốn người bọn họ là đại biểu cho những đỉnh núi đời thứ hai của nhà họ Diệp.

Cả ba người đều là những người mà Diệp Thần cô cùng kính trọng: Vì võ công của bạ ñgười đớ đều đạt đến trình độ vô cùng cao, vì đều là đệ tử chân truyền của Diệp Trung Thiên.

Cũng là ba người đứng đầu trong Quân Đao Bảng.

Là mơ ước của của bao nhiêu chiến sĩ dũng mãnh ở Lạc Việt.

Những chiến sĩ đều cảm thấy vinh dự nếu tên mình được lọt vào Quân Đao Bảng.

“Ngoài ra còn có Diệp Phong, Diệp Thanh, Dương Cốc, Dương Quá cũng trở về”

Diệp Thần cười.

Tất cả đều là những người rất xuất sắc trong lớp trẻ của Diệp Thần, những người này đều có †ên trong bảng Quân Đáo.

Diệp Chính, Diệp Long lúc trước tham dự trại huấn luyện tập.trung Tiềm Long lần này cũng trở về.

Đương nhiên có những người vẫn chưa có tư cách khiến Diệp Thần nhớ đến nên cũng không thể kể đến.

“Cũng không biết ông tổ định tuyên bố quyết định gì mà bắt tất cả mọi người cùng trở về/”

Diệp Minh Thiên cảm thấy rất khó hiểu.